Kup urny mazowieckie – dla ludzi, dla zwierząt!

Czasami prochy kremacyjne są integrowane z innymi przedmiotami, na przykład wtedy, gdy Walter Morrison, twórca frisbee, kazał przerobić swoje skremowane szczątki na frisbee, aby dać je przyjaciołom i krewnym jako pamiątkę. Najczęściej ma to na celu stworzenie pamiątkowego elementu, który może być ceniony przez rodzinę i przyjaciół. Oczekuje się, że w przyszłości zostaną opracowane bardziej wyrafinowane metody usuwania popiołów. W międzyczasie zdecydowanie zaleca się stosowanie przyjaznych dla środowiska sposobów usuwania popiołów, takich jak biodegradowalne urny mazowieckie.

Dziś łatwiej jest zamienić prochy człowieka w diament kremacyjny niż wiele lat temu. Te produkowane laboratoryjnie prochy z urny mazowieckie w diamenty kremacyjne to prawdziwe diamenty o takim samym składzie chemicznym i strukturze fizycznej jak naturalne diamenty, a ich źródłem węgla są prochy Twojej ukochanej osoby. Ta różnica sprawia, że ​​diament wykonany z ludzkich prochów jest cenniejszy niż urna mazowieckie, ponieważ jest częścią wiecznej miłości. Pamiątkowe diamenty z ludzkich prochów kosztują znacznie mniej niż naturalne diamenty, dzięki czemu każda osoba może pielęgnować ukochaną osobę tak wyjątkową pamiątką. Takie przekształcenie prochu w diament ma wyjątkową cenę w przypadku gdy nie chcesz mieć urny mazowieckie.