Farmy oferują pokoje Kaszuby z wyżywieniem!

Trzy najważniejsze czynniki ograniczające wdrażanie agroturystyki oferującej pokoje Kaszuby to kwestie wydawania pozwoleń, przepisy dotyczące zdrowia środowiskowego oraz kwestie odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczeniowej. Centrum Spraw Rolniczych Uniwersytetu stwierdziło, że system pozwoleń był w przeważającej mierze postrzegany przez operatorów gospodarstw rolnych jako wprowadzający w błąd, czasochłonny lub kosztowny. Aby uzyskać zezwolenia, pozwolenia i licencje, operatorzy muszą postępować zgodnie z procesem planowania i wydawania zezwoleń, który dotyczy zagospodarowania terenu, zdrowia i bezpieczeństwa środowiskowego, licencji i podatków oraz marketingu bezpośredniego. Zasady i przepisy dotyczące działalności agroturystycznej różnią się w zależności od powiatu, co zwiększa ryzyko nieporozumień lub nieporozumień w systemie. Aby rozwiązać te problemy, UC zaangażowała się w różne inicjatywy badawcze i programy mające na celu promowanie rozwoju zrównoważonej agroturystyki. Badanie wykazało, że 68% gospodarstw prowadzących działalność agroturystyczną i oferujących pokoje Kaszuby zostało uznanych za „małe gospodarstwa”.

Farmy oferujące pokoje Kaszuby działają z roczną sprzedażą brutto poniżej 250 700 złotych. Dywersyfikacja dochodów jest kluczowym aspektem dla małych gospodarstw rolnych, aby utrzymać rentowność ekonomiczną. Uzupełnienie tradycyjnej produkcji o praktyki agroturystyczne może pomóc złagodzić sezonowe wahania dochodów gospodarstw rolnych i zmienność rynku. Około 75% respondentów ankiety wskazało, że mają motywację do wdrażania praktyk agroturystycznych, takich jak oferowanie noclegów w pokojach na Kaszubach, jako sposobu na zwiększenie rentowności.