Artystyczne przedszkole Ursynów

Artystyczne przedszkole Ursynów ma za zadnie zachęcanie dzieci do wypróbowywania nowych, ciekawych rzeczy i pomysłów, bowiem jest to kluczowym czynnikiem w ich rozwoju intelektualnym, fizycznym i emocjonalnym. Wszystko to, czego dzieci uczęszczające do artystycznego przedszkola na Ursynowie, doświadczają i odkrywają o sobie, wpływa na ich późniejszy rozwój.

• Rozwój fizyczny.
Różne sztuki i rzemiosło są dla dzieci sposobem na zachęcanie do ruchu, rozwijanie umiejętności motorycznych, kontroli i koordynacji. Kiedy dzieci uczęszczające do placówki edukacyjnej, jaką jest artystyczne przedszkole Ursynów, manipulują narzędziami i odkrywają konstruowanie i składanie, są nieświadomie zaangażowane w fizyczne interakcje ze światem. Używają zmysłów, aby poznawać środowisko i łączyć się z rzeczami, które już znają. Na przykład podczas malowania lub kolorowania papieru dzieci dowiadują się, jak trzymać pędzel i sterować nim, i określają preferencje dotyczące używania prawej (lub lewej) dłoni.

• Rozwój emocjonalny.
Młodsze dzieci w artystycznym przedszkolu Ursynów mogą korzystać z różnych sztuk i narzędzi, aby wyrazić swoje myśli, których nie są jeszcze w stanie przekazać ustnie. W ten sposób sztuka twórcza może pomóc dzieciom uwolnić się od uczucia, umieszczając je na określonym dziele sztuki. Takie działania pozwalają także dzieciom czuć się dumnymi ze swoich osiągnięć i opanować środowisko, gdy coś wytwarzają. Ponadto dzieci zyskują zaufanie do swoich możliwości i podnoszą samoocenę.

• Rozwój intelektualny.
Na poziomie podstawowym dzieci uczęszczające do miejsca jakim jest artystyczne przedszkole Ursynów rozwijają koncentrację i umiejętności mierzenia i sortowania rzeczy. Aby zrozumieć otaczający je świat, dzieci zadają sobie podstawowe pytania i angażują się w działania sprzyjające zrozumieniu niektórych podstawowych pojęć. W miarę starzenia się dzieci uczą się krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Pod tym względem kreatywny program nauczania dla przedszkolaków uczy młodych uczniów rozważania alternatyw, analizowania ich i decydowania o tym, jak je zastosować w odpowiednim kontekście.
• Rozwój społeczny. Będąc razem w kreatywnym środowisku jakim są przedszkola, dzieci uczą się dzielić i współdziałać ze sobą. Są to podstawowe aspekty uczenia się społecznego. Śpiew, taniec i aktorstwo oznaczają rozwój niezbędnych umiejętności społecznych, takich jak komunikacja, współczucie i szacunek.